Sentència TSJCat. 49/2021, de 30 de setembre de 2021.

Ponent Fernando Lacaba Sánchez. Recurs 15/2021.

Revoca parcialment la sentència de segona instància on s’establí que el règim de relacions amb el progenitor depengués de la voluntat de l’adolescent i declara la necessitat d’anomenar un coordinador de la parentalitat perquè es recobrin les relacions determinant la forma d’anomenar-lo i les seves facultats (TSJC).